KUNSKAP ÄR DEN BÄSTA BRANDUTBILDNINGEN  

                                                                                                                                               Det brinner dubbelt så ofta i bostäder än i offentliga miljöer.
.
Ändå är de allra flesta förebyggande brandutbildningar riktade mot personer verksamma utanför hemmet. 

Vi vill att privatpersoner ska känna sig trygga och få en god kunskap om hur man förhindrar en brand, vad man gör om en brand uppstått och vad man gör om branden gått över styr i hemmet. Därför vi har utvecklat brandutbildningen Vår Trygghet.

Tryck på bilden nedan för att läsa om hur du förhindrar en brand i ditt hem 
och vad du ska göra om olyckan är ett faktum.