Våra samarbeten

Våra produkter är framtagna tillsammans med vår nära samarbetspartner Presto Brandsäkerhet AB. Presto är Nordens ledande leverantör av brandskyddsprodukter. 
 

Vårt ramavtal med Fastighetsägarna Syd, erbjuder medlemmarna att köpa våra brandfiltar till förmånliga priser. Kontakta oss eller Fastighetsägarna Syd för mer information.

Vi levererar designade brandfiltar till landets HBV medlemmar i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB, som är avtalsleverantör. HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunägda bostadsbolag.                    

Vi samarbetar med  säkerhetsbranschens största facktidning, Skydd & Säkerhet. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot  bränder i Sverige.

Brandsläckaren.se är medlem i Brandskyddsföreningen.

På Samhalls anläggning i Tierp får vi hjälp med dekalmonteringen till våra brandfiltar.