Se vår instruktionsfilm, hur du enkelt använder din brandfilt.

BRANDFILT

En brandfilt är enkel att använda. De flesta vet hur man kväver en eld. Med ett lätt ryck frigör du brandfilten från boxen, och den är klar att användas!
Brandfiltens storlek är vald så att alla i familjen enkelt kan använda den. Tänk på att placera brandfilten väl synlig i hemmet, då tid är det enda man inte har vid en brand.
Läs instruktionerna noga och titta på vår instruktionsfilm så att du är väl förberedd om olyckan är framme!Våra brandfiltar är framtagna med högsta krav på både kvalitet och säkerhet för dig som användare. Brandfilten består av  två lager glasfiberväv som tål höga temperaturer. Mellan lagren finns  ett brandhärdigt skikt som hindrar giftiga brännbara gaser att tränga genom väven. Filtens extra tyngd gör att den dessutom lättare ligger kvar och kväver brandhärden.  
Filten är försedd med två dragband i svårantändligt textilmaterial. Samtliga brandfiltar är provade enligt SS-EN 1869. Filtens storlek är 120x120 cm.
Våra brandfiltar tillverkas av Presto Brandsäkerhet AB

BRANDSLÄCKARE

Våra brandsläckare är enkla att använda. De är lätta och har stor släckförmåga.
Pulver är det mest effektiva och allsidiga släckmedlet. Visst kan det damma en del vid användning, men vad är alternativet i en brandsituation? Vi rekommenderar våra brandsläckare i köket, där majoriteten av alla bränder startar.
Läs instruktionerna noga, så du är väl förberedd om olyckan är framme!Våra brandsläckare är 2 kilos universalbrandsläckare för privat bruk med pulver för släckning av trä, papper, textilier, brännbara vätskor, gaser samt elektrisk utrustning.
Tömningstid ca 10 sekunder.
CE märkt och provad enligt SS-EN3 med effektklassningen 13A 89B C.
Kontrollera tryckmätaren med jämna mellanrum.  Går att  
återfylla.
5 års garanti.
Tillverkas av Presto Brandsäkerhet AB