På ett ögonblick kan en trevlig stund i hemmet förvandlas till en mardröm och kaos. Många gånger är lite slarv och stress i vardagen orsaken. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps senaste rapport, inträffar idag de flesta bränderna i hemmet vid spisen. Med våra snygga och pålitliga brandfiltar, av samma höga kvalitet som många räddningstjänster använder, kan hjälpen vara nära till hands. Våra brandfiltar finns i mer än 130 000 svenska hem och har förhindrat många bränder. Brandsläckaren.se är idag Sveriges största leverantör av brandfiltar för hemmiljö.

Varför undviker många tanken att ha ett enkelt släckhjälpmedel i sitt hem, när man annars är så säkerhetsmedveten inom andra områden som att använda bilbälte, hjälm, flytväst - listan kan göras lång. Allt i förebyggande syfte om olyckan skulle vara framme.
 
Varje år brinner det i 30 000 till 40 000 svenska hem med förödande konsekvenser. De flesta bränder startar vid spisen och leder många gånger helt i onödan till en katastrof. En brand medför stort mänskligt lidande, förstörda och oersättliga minnen, drabbade grannar samt kostsamma brandsaneringar för fastighetsägaren.
 
Med en snygg och professionell brandfilt av samma höga kvalitet som många
räddningstjänster använder, anpassad för hemmet, finns stor chans att snabbt
kunna släcka en brand. 
För oss räcker det inte med att hemmet enbart är utrustat med en snygg och effektiv brandfilt. God förkunskap är avgörande för att blixtsnabbt kunna agera om en brand uppstår. Därför har vi producerat en
instruktionsfilm i samråd med Storstockholms brandförsvar. I filmen får man enkelt
kunskap i hur man använder sin brandfilt vid en brand utan att i stunden
behöva tänka efter.            
 
Brandsläckaren.se har ett nära samarbete med Presto Brandsäkerhet AB som är Nordens största leverantör av brandskydd. Vår vision är att alla svenska hem ska ha ett väl fungerande brandskydd på samma sätt som det redan finns i offentliga miljöer.
                                                                                                 
Våra brandfiltar har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats med inslag i Sveriges Radio och i tidningsartiklar runt om i Sverige. Läs mer under media.

Brandsläckaren.se är medlem i 

Se vår inspirationsfilm - brandfilten en självklar inredningsdetalj. 

Yurub Guled Jama är en av flera som lyckats släcka en spisbrand med våra brandfiltar

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder i Borås har utrustat samtliga sina 7.300 lägenheter med våra brandfiltar. Hyresgästen Yurub Guled Jama använde vår brandfilt på ett föredömligt sätt vid en spisbrand. 
 

Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.
Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.

FASTIGHETSÄGARE

Läs varför över 70 fastighetsbolag utrustat lägenheterna med våra brandfiltar.


 

GÅVOR

En snygg brandfilt är en säker gåva till både kunder och personal. Vi hjälper gärna till med det praktiska kring beställningen. 

SAMARBETEN

Brandsläckaren.se är leverantör till HBV i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB och har ramavtal med Fastighetsägarna Syd.