Flera försäkringsbolag, många såväl kommunala som privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar beställer alla pålitliga och snygga brandfiltar från oss. Företag utanför fastighetsbranchen beställer också våra brandfiltar som gåvor till personal och kunder! Brandsläckaren.se är idag Sveriges största leverantör av brandfiltar för hemmiljö.

För plötsligt och utan förvarning kan en trevlig stund i hemmet förvandlas till ett mardrömslikt kaos för lägenhetsinnehavaren, grannarna, fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen. Det kan bli den värsta dagen i livet, den dagen då allt i hemmet gick förlorat. Många gånger är slarv och stress i samband med matlagning den vanligaste orsaken. De flesta bränder i hemmet inträffar i dag vid spisen enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med våra snygga och beprövade brandfiltar av samma höga kvalitet som många räddningstjänster använder, är chansen stor att de boende själva enkelt och effektivt kan släcka den uppkomna branden. En brand medför alltid stor förödelse, förstörda och oersättliga ägodelar, drabbade grannar samt kostsamma brandsaneringar för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. En snygg och effektiv brandfilt ska självklart vara standard i varje hem och skyddar både de drabbade och grannar som många gånger blir inblandade vid bränder! Våra brandfiltar finns i mer än 140 000 svenska hem och har förhindrat mängder av bränder.
                                                                                                        


God förkunskap är också avgörande för att kunna förhindra att en brand uppstår, veta hur man släcker en uppkommen brand och veta vad man gör om man tappat kontrollen över branden. Till varje brandfilt ingår foldern Vår Trygghets brandutbildning (se under fliken Vår Trygghet), som är speciellt framtagen för privatpersoner och ger all viktig kunskap. 

Våra brandfiltar tillverkas av Presto Brandsäkerhet AB som är Nordens största leverantör av brandskydd. Vår vision är att alla privatpersoner ska ha god kunskap om brandskydd i sitt hem, på samma sätt som det redan råder fast i offentliga miljöer.

                                                                                                 
Vårt arbete har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats med inslag i Sveriges Radio och i tidningsartiklar runt om i Sverige.


Mer information om våra brandfiltar finns
under fliken LÄS MER.                              

loading...

Brandsläckaren.se är medlem i 

Se vår inspirationsfilm - brandfilten en självklar inredningsdetalj. 

Yurub Guled Jama är en av flera som lyckats släcka en spisbrand med våra brandfiltar

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder i Borås har utrustat samtliga sina 7.300 lägenheter med våra brandfiltar. Hyresgästen Yurub Guled Jama använde vår brandfilt på ett föredömligt sätt vid en spisbrand. 
 

Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.
Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.

FASTIGHETSÄGARE

Läs varför över 70 fastighetsbolag utrustat lägenheterna med våra brandfiltar.


 

GÅVOR

En snygg brandfilt är en säker gåva till både kunder och personal. Vi hjälper gärna till med det praktiska kring beställningen. 

SAMARBETEN

Brandsläckaren.se är leverantör till  de kommunala fastighetsbolagens inköpsorganisa-tion HBV i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB.