Flera försäkringsbolag, många såväl kommunala som privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar beställer alla brandutbildningar och pålitliga brandfiltar från oss. Företag utanför fastighetsbranchen beställer också våra brandutbildningar och brandfiltar som gåvor till personal och kunder! Brandsläckaren.se är Sveriges största leverantör av brandutbildningar och snygga brandfiltar för privat bruk.

För plötsligt och utan förvarning kan en trevlig stund i hemmet snabbt förvandlas till ett mardrömslikt kaos för bostadsinnehavaren, grannarna och fastighetsägaren. Det kan bli den värsta dagen i livet. Personskador, oförglömliga minnen, förstörda och oersättliga ägodelar, stor oro vad som kommer att hända inför framtiden. De flesta bränder inträffar vid spisen enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Många gånger är lite slarv och okunskap i samband med matlagning den vanligaste orsaken till brand. Med våra snygga och beprövade brandfiltar av samma höga kvalitet som många räddningstjänster använder, är chansen stor att du själv snabbt, enkelt och effektivt släcker den uppkomna branden.

Kunskap är det bästa brandskyddet! Vår egna brandutbildning Vår Trygghet för privatpersoner är pedagogiskt upplagd och utarbetad i konsultation med Storstockholms brandförsvar. Utbildningen har fått stort beröm av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. VårTrygghet ingår som folder till alla våra brandfiltar.

Hittills finns våra brandfiltar i mer än 140 000 svenska hem och varit till stor hjälp när olyckan varit framme.


                                                                                                        


Brandkunskap omfattar inte bara själva släckandet av en brand. Det är minst lika viktigt att veta hur man förebygger en brand i hemmet och vad man ska göra om branden gått över styr i bostaden eller hos grannen. Brandutbildningen Vår Trygghet är en utbildning speciellt framtagen för privatpersoner.
Läs mer under fliken (VÅR TRYGGHET).                                

Brandsläckaren.se har ett nära samarbete med Presto Brandsäkerhet AB som är Nordens största leverantör av brandskydd. Vår vision är att alla privatpersoner ska ha god kunskap om brandskydd i sitt hem, på samma sätt som det redan råder fast i offentliga miljöer.

Vårt arbete har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats med inslag i Sveriges Radio och i tidningsartiklar runt om i Sverige.
                                                                                                    
Mer information om våra brandfiltar finns
under fliken (LÄS MER).                              

loading...

Brandsläckaren.se är medlem i 

Se filmen Vår Trygghet - en brandskyddsutbildning för privatpersoner

Yurub Guled Jama är en av flera som lyckats släcka en spisbrand med våra brandfiltar

AB Bostäder i Borås har utrustat samtliga sina 7.300 lägenheter med våra brandfiltar. Hyresgästen Yurub Guled Jama använde brandfilten på ett föredömligt sätt vid en snabbt uppkommen spisbrand. 

Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.
Bilden är lånad från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Facebooksida.

FASTIGHETSÄGARE

Läs varför över 70 fastighetsbolag utrustat lägenheterna med våra brandfiltar.


 

GÅVOR

En snygg brandfilt är en säker gåva till både kunder och personal. Vi hjälper gärna till med det praktiska kring beställningen. 

SAMARBETEN

Brandsläckaren.se är leverantör till  de kommunala fastighetsbolagens inköpsorganisa- tion HBV i samarbete med Presto Brandsäkerhet AB.